Sjorren van containers

Van groot belang voor de zeewaardigheid van zeeschepen is het handmatig vastzetten en losmaken van containers: sjorren en tevens het gebruik van twistlocks. Een continue pijler bij het zeevast maken van lading aan boord van schepen is het nastreven van een veilig transport. Het voorkomen van schade aan de lading en het verzekeren van de veiligheid van het schip en haar bemanning in het bijzonder, vereist een vakkundige aanpak.

ILS is sinds juli 2007 in het bezit van een unieke sjor vergunning, waarmee het vakkundigheids- en veiligheidsniveau in de havens wordt onderstreept. Schepen met een lengte van meer dan 170 meter mogen sinds 6 juli 2007 alleen gesjord worden door bedrijven met zo’n sjorvergunning.