Expertise en flexibiliteit zijn voor ons een continue pijler en worden door meer dan 30 jaar ervaring in het vastzetten en losmaken van containers en projectlading, onderstreept.

Multifunctionaliteit is onze kracht, waardoor stevedoring (stuwadoors) activiteiten inmiddels naast onze core-business 'lashing & securing' tot onze hoofdactiviteiten behoren. Met name door deze activiteiten kunnen we onze klanten nog beter in hun logistieke proces ondersteunen.

Om onze activiteiten vakkundig en op vrijwel iedere gewenste locatie uit te kunnen voeren, hebben wij de beschikking over een grote voorraad materialen en geavanceerd gereedschap.

Inspelend op de wensen van de klant leveren wij een 24/7 'round the clock-service', zeven dagen per week en 365 dagen per jaar! Wij zijn in staat om een grote hoeveelheid werk op een efficiënte en bovenal veilige manier, te bewerkstelligen.

Sjorren van containers

Van groot belang voor de zeewaardigheid van zeeschepen is het handmatig vastzetten en losmaken van containers: sjorren en tevens het gebruik van twistlocks. Een continue pijler bij het zeevast maken van lading aan boord van schepen is het nastreven van een veilig transport. Het voorkomen van schade aan de lading en het verzekeren van de veiligheid van het schip en haar bemanning in het bijzonder, vereist een vakkundige aanpak.

ILS is sinds juli 2007 in het bezit van een unieke sjor vergunning, waarmee het vakkundigheids- en veiligheidsniveau in de havens wordt onderstreept. Schepen met een lengte van meer dan 170 meter mogen sinds 6 juli 2007 alleen gesjord worden door bedrijven met zo’n sjorvergunning.