With more than 30 years experience, International Lashing Service has become the region's most reliable partner in lashing & securing your cargo. Our company consists of 380 highly specialized and educated professionals.

The strength of our company is being all-round and act as a multipurpose partner for divergent harbor activities. Consequently, stevedoring operations are alongside our core business lashing and securing, part of our main competences.

To professionally carry out our activities, we have a wide range and immediately available stock of materials and advanced tools. These materials can be delivered, also regardless of our services, 24 hours a day and 7 days a week.

No matter what the inquiry, we are committed to providing excellent round-the-clock service: 24 hours a day, 7 days a week and 365 days a year. Our company consists of 250 highly specialized and educated professionals.

Sjorren van containers

Van groot belang voor de zeewaardigheid van zeeschepen is het handmatig vastzetten en losmaken van containers: sjorren en tevens het gebruik van twistlocks. Een continue pijler bij het zeevast maken van lading aan boord van schepen is het nastreven van een veilig transport. Het voorkomen van schade aan de lading en het verzekeren van de veiligheid van het schip en haar bemanning in het bijzonder, vereist een vakkundige aanpak.

ILS is sinds juli 2007 in het bezit van een unieke sjor vergunning, waarmee het vakkundigheids- en veiligheidsniveau in de havens wordt onderstreept. Schepen met een lengte van meer dan 170 meter mogen sinds 6 juli 2007 alleen gesjord worden door bedrijven met zo’n sjorvergunning.