With more than 30 years experience, International Lashing Service has become the region's most reliable partner in lashing & securing your cargo. Our company consists of 380 highly specialized and educated professionals.

The strength of our company is being all-round and act as a multipurpose partner for divergent harbor activities. Consequently, stevedoring operations are alongside our core business lashing and securing, part of our main competences.

To professionally carry out our activities, we have a wide range and immediately available stock of materials and advanced tools. These materials can be delivered, also regardless of our services, 24 hours a day and 7 days a week.

No matter what the inquiry, we are committed to providing excellent round-the-clock service: 24 hours a day, 7 days a week and 365 days a year. Our company consists of 250 highly specialized and educated professionals.

Technieken en methoden

Het vastzetten van uw lading kan op vele manieren worden uitgevoerd. De technieken en methoden van het vastzetten is uiteraard afhankelijk van de afmeting, het gewicht en de staat van de verpakking. Daarnaast zijn er de voorschriften van de vervoerder, kapitein en/of surveyor die in acht genomen dienen te worden.

Een continue pijler bij het vastzetten van uw lading, is het nastreven van een veilig transport. Het voorkomen van schade aan de lading en het verzekeren van de veiligheid van de vervoerder in het bijzonder, vereist een vakkundige aanpak met goed gereedschap en materialen.