Expertise en flexibiliteit zijn voor ons een continue pijler en worden door meer dan 30 jaar ervaring in het vastzetten en losmaken van containers en projectlading, onderstreept.

Multifunctionaliteit is onze kracht, waardoor stevedoring (stuwadoors) activiteiten inmiddels naast onze core-business 'lashing & securing' tot onze hoofdactiviteiten behoren. Met name door deze activiteiten kunnen we onze klanten nog beter in hun logistieke proces ondersteunen.

Om onze activiteiten vakkundig en op vrijwel iedere gewenste locatie uit te kunnen voeren, hebben wij de beschikking over een grote voorraad materialen en geavanceerd gereedschap.

Inspelend op de wensen van de klant leveren wij een 24/7 'round the clock-service', zeven dagen per week en 365 dagen per jaar! Wij zijn in staat om een grote hoeveelheid werk op een efficiënte en bovenal veilige manier, te bewerkstelligen.

Ons doel

Het doel van International Lashing Service is op een efficiënte, flexibele en bovenal veilige wijze optimaal bijdragen binnen de supply chain. Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel! Te allen tijde staan wij en onze gekwalificeerde specialisten paraat.

Inspelend op uw wensen leveren wij een round the clock-service, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar! Veiligheid is tevens een continue pijler. Extra aandacht aan veiligheid bij het werk in de haven is nimmer genoeg. FNV Havens heeft een prijs in het leven geroepen voor bedrijven die extra aandacht besteden aan veiligheid. Uniport was vorig jaar één van de genomineerden voor deze vakbondsprijs Veilige Haven.

Havenwerk is nog steeds gevaarlijk en kan voor een deel ook ongezond werk zijn, wanneer je als havenwerker niet goed omgaat met de gestelde regels. Veilig en gezond werken is in ieders belang en is voor de continuïteit noodzakelijk. Havenwerk blijft vakwerk en kan alleen gedaan worden door vakmensen. Weten hoe veilig en gezond werken in de haven hoort is een onderdeel van het vakmanschap van de havenwerkers. Wij werken daar aan mee door ons personeel continu op te leiden en te zorgen dat nieuwe werknemers minimaal met een basisdiploma aan de slag gaan. “We get the job done, 24/7!”